Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Borowik

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere
Sprawiedliwość to stała i wieczna wola oddawania każdemu tego, co mu się należy. Zasady prawa są takie: żyć uczciwie, nie szkodzić drugiemu, oddać każdemu, co mu się należy
— Domicjusz Ulpian (zm. 223 r.)

Przytoczona wyżej definicja sprawiedliwości, którą stworzył zacytowany wcześniej wybitny rzymski jurysta obejmująca cyt. oddać każdemu, co mu się należy oddaje misję kancelarii poprzez udzielanie pomocy prawnej tym, którym z uwagi na położenie w jakim się znaleźli taka pomoc jest potrzebna.

Nie składam obietnicy bez pokrycia, że wygram każdą sprawę. Rozstrzygnięcie wydaje niezawisły sąd (względnie inny organ) w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy po rozważeniu trafności argumentów, którymi posługują się strony, a zwłaszcza ich pełnomocnicy. Gwarantuję natomiast pełen profesjonalizm, aby merytoryczna obsługa sprawy klienta cechowała się najwyższymi standardami, w szczególności w aspekcie argumentacji prawnej oraz inicjatywy dowodowej. Nie unikam spraw trudnych i skomplikowanych.

Oferta obejmuje pomoc prawną kredytobiorcom hipotecznych kredytów walutowych, niejednokrotnie zadłużonych w banku na kwotę wyższą od tej, którą pożyczyli pomimo wieloletniego spłacania kredytu. Ważnym elementem oferty kancelarii jest również pomoc w dochodzeniu swoich praw przez osoby pokrzywdzone przestępstwem, a także odszkodowań, jak również spraw z zakresu zamówień publicznych

Grzegorz Borowik