Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Borowik

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere
Sprawiedliwość to stała i wieczna wola oddawania każdemu tego, co mu się należy. Zasady prawa są takie: żyć uczciwie, nie szkodzić drugiemu, oddać każdemu, co mu się należy
— Domicjusz Ulpian (zm. 223 r.)

Wysokość honorarium jest ustalana z klientem z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy oraz stopnia trudności i złożoności sprawy.

W zależności od charakteru sprawy i ustaleń z klientem może mieć ono formę wynagrodzenia ryczałtowego jak również rozliczanego według stawki godzinowej.

Model wynagrodzenia każdorazowo podlega uzgodnieniu z klientem, a konkretna propozycja jest przedstawiana po zapoznaniu się ze sprawą. Część proponowanych modeli wynagrodzenia znajduje się przy opisie oferty kancelarii w odniesieniu do poszczególnych kategorii spraw.

W poczuciu odpowiedzialności za powierzone do prowadzenia sprawy, o ile ich charakter na to pozwala, należne wynagrodzenie kancelarii częściowo może zostać uzależnione od pozytywnego dla klienta wyniku sprawy (success fee).

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10%

Karta Dużej Rodziny

Dane do przelewu

  • Bank docelowy:  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
  • Numer rachunku:  28 1020 3147 0000 8002 0150 2467
  • Nazwa odbiorcy:  Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Borowik
  • Kod SWIFT:  BPKOPLPW
  • Kod IBAN:  PL28102031470000800201502467
Zeskanuj kod QR w aplikacji bankowej